27/7/15

Η Εθνική επένδυσε 5 δισ. και δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ από την Finansbank Edit This Post

Η Εθνική επένδυσε 5 δισ. και δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ από την Finansbank

27.07.2015 14:38 
Η Εθνική θα πρέπει να σταθμίσει τις κεφαλαιακές της ανάγκες κυρίως τις μελλοντικές και ταυτόχρονα να αποτιμήσει αν πρέπει να πουληθεί το 40% ή το 51% ή το 100% της Finansbank. Ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσει την κεφαλαιακής της ακεραιότητα η Εθνική είναι να πουλήσει το 100% της Finansbank. Η Εθνική τράπεζα θα χρειαστεί – όπως και οι 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα – ανακεφαλαιοποίηση.
Αν η ανακεφαλαιοποίηση είναι μεγάλης κλίμακας και λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 πρέπει να πληρώσει και τα 1,35 δισεκ. των προνομιούχων μετοχών και το 2016 να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αναβαλλόμενης φορολογίας ίσως θα ήταν στρατηγικά σκόπιμο η Εθνική είτε να πωλήσει τουλάχιστον το 51% της Finansbank  είτε το 100% και να αποχωρήσει από την Τουρκία.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ενώ η Εθνική επένδυσε 5 δισεκ. σε κεφάλαιο για την εξαγορά της Finansbank επί 9 χρόνια δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ, στην κυριολεξία παρά τα κέρδη της θυγατρικής στην Τουρκία.
Λογιστικά εμφάνιζε τα αποτελέσματα στον ενοποιημένο ισολογισμό αλλά πρακτικά στην μητρική δηλαδή στην Εθνική Ελλάδος δεν είχε προστεθεί ούτε 1 ευρώ από την επένδυση στην Τουρκία και την Finansbank.
Με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της Finansbank στα 3 δισ. ευρώ, η Εθνική με βάση το πλάνο αναδιάρθρωσης υποχρεούται έως το τέλος του 2015 να πωλήσει το 40%…..
(Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική κατέχει το 82,23% της Finansbank άμεσα, το 9,68% η NBG Dollar, το 7,90% η NBG International Holding και 0,19% είναι η διασπορά)
Με βάση το σχέδιο της προηγούμενη διοίκησης της Εθνικής είχε σχεδιαστεί για την Finansbank.
α) αύξηση του υφιστάμενου μετοχικού της κεφαλαίου κατά 25% (το ποσοστό αυτό θα αντιστοιχεί μετά την αύξηση σε περίπου 20%, λόγω dilution), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και ταυτόχρονη εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και
β) μέσω διάθεσης υφιστάμενων μετοχών κυριότητας Εθνικής, σε ποσοστό από περίπου 2% έως 7% ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Η Εθνική επένδυσε 5 δισεκ στην Finansbank και έχει λάβει έως τώρα 0….  
Η Εθνική τράπεζα υλοποιώντας την συμβατική της υποχρέωση στην DGCom να διαθέσει έως το 26,9% της Finansbank μέσω ΑΜΚ και placement αναζητούσε προς τα τέλη του 2014 επίδοξους μνηστήρες.
Βγήκε στις διεθνείς αγορές και στην Τουρκική αγορά και το τίμημα που έπιασε ήταν 0,90 ευρώ έναντι 1,08 ευρώ τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας ανά μετοχή.
Να θυμίσουμε ότι το 2013 για το 100% της Finansbank το Qatar είχε προσφέρει 5,8 δισεκ. ευρώ.
Με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες (26 Ιουλίου του 2015) 1 ευρώ ισούται με 3 τουρκικές λίρες.
Η οικονομική κατάσταση της Finansbank δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο νομίζουμε
Η θυγατρική της Εθνικής στην Τουρκία η Finansbank το α΄ τρίμηνο του 2015 πέτυχε 95 εκατ ευρώ κέρδη ενώ συνολικά το 2014 πέτυχε 315 εκατ ευρώ κέρδη ή 877 εκατ τουρκικές λίρες.
Αν παρατηρήσει κανείς με προσοχή τους βασικούς αριθμοδείκτες της Finansbank εξάγει το συμπέρασμα ότι τείνει να εξελιχθεί σε μια κορεσμένη τράπεζα με θετικά και αρνητικά στοιχεία.
Π.χ. τα NPLs τα προβληματικά δάνεια της Finansbank αντιστοιχούν στο 5,5% των δανείων (επίπεδα που βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες το 2005) αλλά η σχέση δανείων προς καταθέσεις επιδεινώνεται ενώ υψηλού ρίσκου είναι η έκθεση της τράπεζας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ποια τα οικονομικά δεδομένα;
Η Finansbank διαθέτει 2,9 δισεκ. ευρώ κεφάλαια ή core tier 1 περίπου 13% μέτριο για τα δεδομένα της Τουρκίας.
Το ενεργητικό 27 δισεκ. ευρώ ή 80 δισεκ. τουρκικές λίρες.
Τα δάνεια (καθαρά) 17,5 δισεκ. ευρώ όταν οι καταθέσεις βρίσκονται στα 14 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί επίσης ότι 6,4 δισεκ. ευρώ είναι ο δανεισμός της Finansbank σε ομόλογα, repos, ομολογιακά και άλλα.
Η σχέση δανείων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 120% και βαίνει επιδεινούμενη.
Επίσης η δομή των δανείων της Finansbank έχει ιδιαίτερη σημασία.
Σε σύνολο 52,4 δισεκ. λιρών ή 17,5 δισεκ. ευρώ δανείων τα 17,5 δισεκ. λίρες αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 13,9 δισεκ λίρες καταναλωτικά, 10,9 δισεκ. λίρες επιχειρηματικά, 7,6 δισεκ. κάρτες και μόλις 5,9 δισεκ. λίρες στεγαστικά.
Τι εστί όμως Finansbank για την Εθνική τράπεζα; 
 
…..Απρίλιος του 2006 …….
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την εξαγορά του 46% των κοινών μετοχών και του 100% των προνομιούχων μετοχών της τουρκικής τράπεζας Finansbank από τη Fiba Holbing και τις συνδεδεμένες εταιρίες της, έναντι συνολικού τιμήματος 2,774 δισεκ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 451 εκατ. δολάρια αφορούν τις προνομιούχες (ιδρυτικές) μετοχές και τα 2,323 δισ. δολάρια αφορούν τις κοινές μετοχές.
Η Εθνική τράπεζα όμως πλήρωσε στους Τούρκους συνολικά 5 δισεκ. ευρώ για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Finansbank.
Ήταν μια ακριβή αλλά καλή εξαγορά τόνιζαν τότε οι διεθνείς αναλυτές.
Το τίμημα εξαγοράς κινήθηκε πολύ πάνω από τα επίπεδα του 3 P/BV που αποτιμόνταν το 2006 οι περισσότερες μεγάλες τουρκικές τράπεζες.
Συνολικά η Εθνική κατέβαλλε 5 δισεκ. ευρώ για την εξαγορά της Finansbank.
Η Finansbank από τότε που εξαγοράστηκε έως σήμερα εμφανίζει κέρδη.
Τα κέρδη αυτά αποθεματοποιούνταν καθώς η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας υποχρέωνε τις τράπεζες και την Finansbank να διακρατούν πολλά κεφάλαια ώστε να εμφανίζουν πολύ υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Έτσι εξηγείται γιατί ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Finansbank είναι σχετικά υψηλός στο 16%.
Η Εθνική είχε λοιπόν δύο επιλογές ή να μην παίρνει μέρισμα και να αποθεματοποιεί τα κέρδη να τα μετατρέπει σε κεφάλαιο δηλαδή ή να παίρνει μέρισμα αλλά θα υποχρεωνόταν να υλοποιεί αυξήσεις κεφαλαίου.
Αποφασίστηκε λοιπόν η Εθνική να αποθεματοποιεί το μέρισμα που της αναλογούσε στην Finansbank στην θυγατρική της δηλαδή.
Έτσι εδώ και 9 χρόνια δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ μέρισμα από την Finansbank η Εθνική τράπεζα.
Η πολιτική της μη διανομής κερδών από την Finansbank δεν ήταν λάθος.
Όμως το ερώτημα που γεννάται είναι όταν η Εθνική έχει επενδύσει 5 δισεκ. με ποιο τρόπο θα πάρει πίσω τα κεφάλαια που επένδυσε;
Η Εθνική τράπεζα πριν εύλογο χρονικό διάστημα ενέγραψε 2,3 δισεκ. goodwill της Finansbank.
Τι σκοπό είχε αυτή η κίνηση;
Η Εθνική ως όμιλος μείωσε τα κεφάλαια της κατά 2,3 δισεκ. από το goodwill της Finansbank με στόχο να απομειώσει την θυγατρική της στην Τουρκία ώστε αν στο μέλλον την πουλούσε το τίμημα θα ήταν 100% κεφαλαιακό κέρδος για την Εθνική τράπεζα.
Η κίνηση αυτή μείωσε τα κεφάλαια της Εθνικής Ελλάδος όχι όμως τα κεφάλαια της Finansbank.
Σε επίπεδο core tier 1 η Finansbank διαθέτει 2,8 δισεκ. ευρώ κεφάλαιο.
Ένα άλλο στοιχείο που επίσης είναι αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ επενδύθηκαν 5 δισεκ. ευρώ για την εξαγορά της Finansbank η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της είναι 3  δισεκ. ευρώ.
Δηλαδή η συνολική αξία της Finansbank είναι 3 δισεκ. ενώ η Εθνική επένδυσε 5 δισεκ. ευρώ.
Συμπέρασμα
Η επένδυση της Εθνικής στην Finansbank ήταν μια πολύ ακριβή επένδυση, ακραία πανάκριβη επένδυση. 
Αποτιμώντας την επένδυση σε βάθος 9 ετών το συμπέρασμα αυτό είναι ασφαλές.
Ήταν ακριβή επένδυση.
Ήταν όμως και καλή επένδυση;
Η Εθνική δεν έχει πάρει μέρισμα άρα η Εθνική άμεσα δεν έχει κερδίσει.
Μετά την αφαίρεση του goodwill η Εθνική θα κερδίσει μόνο αν πουλήσει μέρος της Finansbank, αυτό που προσπαθεί να πράξει προσεχώς.
Όμως με όρους ρεαλιστικούς η επένδυση της Εθνικής στην Finansbank δεν ήταν τόσο καλή όσο παρουσιάζεται ήταν μάλλον μια κακή επιχειρηματικά εξαγορά.
Ένας βασικός λόγος λοιπόν που η Εθνική δεν μπορεί να πουλήσει την Finansbank σε οποιαδήποτε τιμή σχετίζεται με το κόστος επένδυσης, την διαγραφή του goodwill και βεβαίως την στρατηγική απόδοσης κέρδους στους μετόχους της Εθνικής Ελλάδος.
5 δισεκ. ευρώ επένδυσε η Εθνική τράπεζα στην Finansbank και μέχρι τώρα έχει πάρει…μηδέν.
Η Εθνική θα πρέπει να σταθμίσει τις κεφαλαιακές της ανάγκες κυρίως τις μελλοντικές και ταυτόχρονα να αποτιμήσει αν πρέπει να πουληθεί το 40% ή το 51% ή το 100% της Finansbank.
www.bankingnews.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me