31/3/15

Το σκίτσο της ημέρας...

30/3/15

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Μετατροπή Ομολογιών σε Μετοχές της Εταιρείας

Μετατροπή Ομολογιών σε Μετοχές της ΕταιρείαςΗ εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι από το Μετατρέψιμο / Ανταλλάξιμο Ομολογιακό Δάνειο  συνολικού ύψους 68,3 εκατ. Ευρώ, που είχε εκδοθεί και διατεθεί στην εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. την 9/12/2013, σε εκτέλεση της από 6/12/2013 απόφασης της Α΄ Επαναληπτικής  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ο ομολογιούχος με σχετικό αίτημά του ζήτησε τη μετατροπή 140 ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 14.000.000,00 €, σε 5.765.117 νέες μετοχές της Εταιρείας οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω εταιρικού μετασχηματισμού, θα αποτελούν ποσοστό 5,752% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Οι νέες  μετοχές έχουν ονομαστική αξία 0,57 € και τελική τιμή διάθεσης 2,43 €  και ως εκ τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά 3.286.116,69 € και ποσό 10.723.117,62 € θα μεταφερθεί στον ειδικό  λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον» σύμφωνα με την από 27/3/2015 απόφαση του Δ.Σ. για την αναπροσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3α του ΚΝ2190/20.
Άμεσα θα ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερες ανακοινώσεις,  όπως προβλέπεται από το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Επικαιρότητα...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο (FN) απέτυχε να κερδίσει σε οποιαδήποτε διοικητική περιφέρεια στις τοπικές εκλογές
Την Κυριακή το βράδυ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι
"ΕΣΚΙΣΕ" ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΥΚΛΕΣ ΚΟΡΕΣ
Ο Arrivabene δακρυσμένος, ο Vettel το ίδιο και ο μύθος της Scuderia παραμένει ζωντανός όσο ποτέ.

Αγορές - απόψεις και σχόλια

30.03.2015 02:57 | Αγορές
Σε όλη την Ευρώπη το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού σε επίπεδο κρατών είναι 2% και όλες οι εκδόσεις υπερκαλύπτονται. Εδώ συζητάμε για πιστωτικά γεγονότα, δραχμές και περιορισμούς κεφαλαίων. Αν καταφέρουμε να στρίψουμε ή να μας κάνουν την χάρη διευκολύνοντας την ρευστότητα για τους επόμενους τρεις μήνες το πάρτι της αγοράς θα είναι το δυνατότερο των πέντε τελευταίων ετών...

30.03.2015 03:12 Αγορές
Με δυνατό φίνις στο αλουμίνιο έκλεισε το 2014, το καλύτερο σε επίπεδο κερδοφορίας ομίλου όλων των εποχών...
Ο ΕΙΡΩΝ


30.03.2015 02:45 | Αγορές
Εφόσον και η τελική γραμμή είναι θετική, τότε ο μέτοχος θα μπορεί να περιμένει μεγαλύτερες...
Απόψεις & Σχόλια

Αυτό το στυλ «ειδήσεων», που χρόνια τώρα αντί να ενημερώνει έχει ως αποκλειστικό στόχο...